Project Kansrijke Aandacht Dronten

1. www.inloophuisdekans.nl

Een mooi voorbeeld van het project Kansrijke Aandacht Dronten (KAD) is de hulp en aandacht voor de burger in de knel via Inloophuis De Kans, De Dreef 5 in Biddinghuizen.  

Het inloophuis – dat al meer dan 10 jaar bestaat - is inmiddels een begrip in Biddinghuizen en wordt gedragen door enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Janny van den Bos is coördinator. Het is mooi om te zien hoe mensen die soms ver van de arbeidsmarkt afstaan, opbloeien en voldoening vinden in het uitvoeren van werkzaamheden.
Er vinden in De Kans veel activiteiten plaats: een maaltijd- en soepdag, een activiteitendag, een kledinghoek, uitgiftepunt Voedselbank, uitgiftepunt project Extraatje van Burgers in de Knel, kinderwerk, jongerenwerk, etc.
De kledinghoek, maar bijv. ook het project Extraatje, zijn belangrijk om zicht en contact te krijgen op mensen die niet in beeld zijn bij (hulpverlenende) instanties, maar het toch amper financieel redden.
Er is veel meer vraag naar (psycho-)sociale hulpverlening sinds de crisis en dit wordt in eerste instantie binnen het Inloophuis door de coördinator in behandeling genomen. Veel mensen met beginnende financiële strubbelingen weten zich hierdoor geholpen en kunnen na een korte interventie weer zelfstandig door. Anderen zijn geholpen met advies of informatie. Veel mensen weten dat ze terecht kunnen voor het invullen van formulieren etc.
 
De samenwerking met Burgers in de Knel is heel belangrijk voor mensen die op het randje van financieel omvallen staan. Door interventie van Burgers in de Knel is bij een aantal mensen voorkomen, dat ze wegzinken in schulden en bijbehorende ellende.
 
Burgers in de Knel volgt met belangstelling de ontwikkelingen rond De Kans op de nieuwe locatie aan de Dreef 5 in Biddinghuizen. Hierbij is extra aandacht voor de bemensing, zeker waar het de toekomstige overdracht van het leiderschap betreft.

 
2. www.ontmoetingsparkbuiten.nl

Een ander goed voorbeeld van het project Kansrijke Aandacht Dronten (KAD) is de hulp en aandacht voor de burger in de knel via Ontmoetingspark Buiten aan De Dukdalf 2-4 in Dronten.

Ontmoetingspark Buiten! is in april 2022 geopend en heeft een vliegende start doorgemaakt. Veel mensen weten inmiddels het park te vinden. Het park is nog volop in ontwikkeling en heeft vooral een sociale functie. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en mee mag doen. 
De dagelijkse leiding van dagbesteding Buiten!kans en theehuis Binnen bij Buiten is in handen van Anke Dekkers. Zij wordt hierbij ondersteund door een team van fantastische vrijwilligers.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren, ouderen en eenzamen worden betrokken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden op het park. Voor deze mensen en voor hen die moeilijk aan een baan kunnen komen biedt Dagbesteding Buiten!kans een oplossing. Een plek om te groeien en bezig te zijn in de praktijk. In eigen tempo en onder begeleiding van ervaren krachten. En in een veilige omgeving.
Het idee achter Ontmoetingspark Buiten! is een plek om elkaar te ontmoeten. Laagdrempelig en met respect voor en interesse in elkaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede of andere maatschappelijke thema’s. Zoals avonden rond Leefstijl en Gezondheid, ontmoetingsmarkten, creatieve activiteiten, aanschuiftafel (samen eten), buitenspelen en ‘iedereen in beweging’ met de buurtsportcoaches.
 

SAMENWERKING 
De samenwerking tussen Burgers in de Knel en beide bovengenoemde initiatieven verloopt goed. Door de huidige omstandigheden in de wereld (oorlog, vluchtelingen en energiecrisis) en de steeds duurder wordende boodschappen, komen steeds meer mensen aan de armoedegrens. Dit zijn vaak mensen die (nog) geen recht hebben op hulp vanuit de Voedselbank, maar die toch veel moeite hebben om rond te komen. Deze mensen durven steeds meer naar Inloophuis De Kans of naar Ontmoetingspark Buiten! te komen, zodat deze hen met zorg en aandacht kunnen helpen of doorverwijzen naar instanties die voor hen belangrijk kunnen zijn.

Ontmoetingspark Buiten! en Inloophuis De Kans zijn in 2024 beide uitgiftelocatie voor het project ‘Extraatje’ van Burgers in de Knel geworden. Het mes snijdt aan twee kanten: af en toe een contactgesprekje met een kop koffie zodat men de weg naar beide locaties weten te vinden.


Burgers in de Knel staat open voor nieuwe initiatieven van kansrijke aandacht zoals beschreven in bovengenoemde projecten.


© 2024 Burgers in de Knel Dronten

Realisatie: Sybit - Software op Maat