Maatschappelijk Fonds

Het bestuur van Stichting Windplan Groen Fonds (SWGF) heeft op 5 oktober 2023 met betrekking tot haar maatschappelijk fonds overeenkomsten gesloten met de besturen van Stichting Burgers in de Knel Dronten en met het IDO (Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg) in Lelystad.
Het bestuur van SWGF spreekt daarmee haar vertrouwen uit dat via beide genoemde organisaties de aan hen voorgedragen maatschappelijke initiatieven ten gunste van de burger in de knel financieel kunnen worden ondersteund. De praktische realisatie vindt vanaf 2024 over een totale periode van 15 jaar plaats op basis van een jaarlijkse begroting van beide genoemde organisaties. De overeenkomst is in eerste instantie aangegaan voor een periode van 3 jaar.
 
Stichting Burgers in de Knel Dronten is door SWGF benaderd omdat via haar Netwerk en organisatie een deel van de gelden van het maatschappelijk fonds direct naar de burger in de knel binnen de gemeente Dronten kan vloeien.
 
Aanvragen voor een donatie worden door het bestuur van Stichting Burgers in de Knel Dronten beoordeeld op basis van de criteria (opgesteld samen met SWGF). Deze criteria kunt u onderaan deze pagina vinden in de bijlage.
Stichting Burgers in de Knel Dronten levert een begroting voor een komend kalenderjaar in bij SWGF waarna een donatie uit haar maatschappelijk fonds volgt ten gunste van de goedgekeurde projectaanvragen. Naast het Project Fietsplan, Project Extraatje (voedselpasjes en kappersbonnen) en Kansrijke Start Dronten, hebben ook Happinezz4Kidzz (kinderfeestjes en cadeautjes) en Inloophuis De Kans (kledingproject) dit jaar een donatie uit het Maatschappelijk Fonds ontvangen.
Vanuit de projecten volgt in de loop van het kalenderjaar een verantwoording door middel van een terugkoppeling aan Stichting Burgers in de Knel Dronten.

Op deze wijze wordt recht gedaan aan de kerngedachte van het Windplan Groen Fonds: ‘Bewoners en ondernemers krijgen gelegenheid om financieel te participeren. Van initiatiefnemers wordt gevraagd die participatie eerlijk, eenvoudig en evenwichtig vorm te geven.
Eerlijk: wil zeggen: voor iedereen bereikbaar.
Eenvoudig: doordat de regels niet ingewikkeld zijn en transparant.
Evenwichtig: door zoveel mogelijk geledingen de kans te geven hier gebruik van te maken'.
 
Stichting Burgers in de Knel Dronten werkt met enthousiasme mee aan het bovenstaande en is blij met deze financiële bijdrage voor de genoemde activiteiten.

Wanneer u informatie wilt over een aanvraag voor dit maatschappelijk fonds, dan kunt u contact met ons opnemen. 
© 2024 Burgers in de Knel Dronten

Realisatie: Sybit - Software op Maat