Stichting Burgers in de Knel Dronten

Stichting

Stichting Burgers in de Knel Dronten heeft een stichtingsvorm en een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. De Stichting heeft statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Burgers in de Knel Dronten. De Stichting voert een eigen financiële huishouding gericht op noodhulp via projecten van de diverse burgerinitiatieven. Hierbij worden de financiële resultaten van de initiatieven onderscheiden in beeld gebracht.

ANBI

Stichting Burgers in de Knel Dronten heeft aan ANBI-status. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n instelling zorgt ervoor dat ondersteuning in de vorm van hulp, geld of materialen op een duidelijke en eerlijke manier wordt gegeven. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden van de overheid. 

Giften

De Stichting kan giften ontvangen, zowel in algemene zin als ten behoeve van afzonderlijke projecten. Ook kan er subsidie aangevraagd worden. Burgers in de Knel ontvangt op basis van gerichte donaties met enige regelmaat een financiële ondersteuning van serviceclubs als Odd FellowsLadies Circle, De Ronde Tafel en Rotary.
 
De Stichting beheert de website www.burgersindeknel.nl
Voor de Stichting is het onderstaande bankrekeningnummer actief. Op deze website zal door de Stichting haar jaarverslag geplaatst worden met daarin ook een financieel overzicht. Dat is over 2023 een verkort jaarverslag.
 
IBAN / bankrekening: NL28 RBRB 8841 4225 56
t.n.v. Stichting Burgers in de Knel Dronten
 
KvK-nummer: 89774485
 
RSIN/fiscaal nummer: 865103781

Beleidsplan

Download:

Jaarverslagen

Organigram

Download:
© 2024 Burgers in de Knel Dronten

Realisatie: Sybit - Software op Maat