Netwerk

Het Netwerk Burgers in de Knel bestaat uit mensen die als professional of als vrijwilliger op persoonlijke titel deelnemen. Het Netwerk onderhoudt onderling (digitale) contacten. En het komt daarnaast bijeen in kwartaalbijeenkomsten.

Een netwerkbijeenkomst wordt gebruikt om contacten te onderhouden, om ‘knoopjes te leggen’ of om elkaar te inspireren in het werk dat wordt gedaan. Soms wordt aan elkaar om advies gevraagd over een bruikbare aanpak. En we praten elkaar bij over lopende thema’s, maar steeds in relatie tot de burger in de knel.

De leden van het netwerk vertegenwoordigen op hun beurt de volgende organisaties en initiatieven:
© 2024 Burgers in de Knel Dronten

Realisatie: Sybit - Software op Maat