Contact

Vul hieronder uw noodhulp- of informatieaanvraag in.

Informatieaanvraag

Naam :
Adres :
Postcode :
Plaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Opmerkingen :
 

Website: www.burgersindeknel.nl

Telefoon: 06-19583409 (noodhulp / informatie)

Postadres: Braspenning 4, 8253 BB Dronten

Email: info@burgersindeknel.nl

IBAN / bankrekening: NL28 RBRB 8841 4225 56 t.n.v. Stichting Burgers in de Knel Dronten

Bestuurssamenstelling:

​Voorzitter - J.B. Ferweda (Jelte), Melisse 86, 8252 DJ Dronten
Secretaris – F. de Graaf (Frank), Braspenning 4, 8253 BB Dronten
Penningmeester – L.M. Christiaanse – de Vrieze (Lenie), De Tas 21, 8256 HL Biddinghuizen
2e penningmeester - A.D. Riepma (Aldert), Golfresidentie 2, 8251 NL Dronten

© 2024 Burgers in de Knel Dronten

Realisatie: Sybit - Software op Maat